مسابقات المپیاد ورزشی کارکنان دانشکاه با همت همکاران و مسئولین محترم دانشگاه در رشته های  شنا.فوتسال . دارت . شطرنج و تنیس روی میز برگزار گردید.این دوره از مسابقات که با استقبال خوب شهرستانهای استان برگزار گردید اولین دوره المپیاد ورزشی کارکنان به حساب میآید.با وجود تجربه اندک در زمینه برگزاری المپیاد های ورزشی خوشبختانه المپیاد مذکور در کمال آرامش و بدون حاشیه برگزار گردید .جا دارد از همینجا به تمامی همکاران عزیز که در طول برگزاری مسابقات از وقت شخصی خود مایه گذاشتند تقدیر و تشکر به عمل آوریم .دست مریزاد و خدا قوتپس از پیگیریهای مکرر و پشتیبانی مسئولین محترم دانشگاه مبلغ هشتاد میلیون ریال اعتبار جهت بهینه سازی سونای خشک مجموعه تصویب و مراحل پیمانسپاری آن انجام گردیده و در آینده نزدیک همکاران عزیز میتوانند از سونای خشک مجموعه استفاده نمایند


تغییرات اساسی در ساختار فیزیکی سالنهای ورزشی مجموعه ورزشی امام علی (ع) در دست اقدام است .مراحل برآورد ریالی آن انجام شده و مقرر گردیده پس از طرح در جلسه هیئت مدیره دانشگاه اعتبار لازم  در اختیار قرار بگیرد و انشااله با مصوب شدن اعتبارات مذکور در آینده نزدیک تغیرات اساسی و کارآمد انجام خواهد شد.انشااله

1:ایجاد سالن چند منظوره در سالن بدنسازی تنیس

2:ایجاد زمین چمن مصنوعی در محوطه مجموعه

3: تعویض و اجرای کفپوش سالن فوتسال والیبال

4:بهبود و تعمیرات اساسی در سالن بدنسازی

5:توسعه سالن تنیس روی میز

6:ایجاد سالن ورزشهای رزمیجستجو